Szkolenie okresowe

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania
świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Szkolenie odbywa się w formie szkolenia stacjonarnego przy udziale prezentacji multimedialnych.

Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.

Kierowca, który utracił aktualność ważność świadectwa kwalifikacji przystąpieniem do wykonywania przewozu drogowego obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe czyli potocznie zwaną okresówkę.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których
wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Po ukończeniu szkolenia zostanie wydane świadectwo Kwalifikacji Zawodowej ważne kolejne 5 lat. Szkolenie to nie kończy się egzaminem.

Po odebraniu świadectwa, kursant powinien się zgłosić do odpowiedniego wydziału komunikacji, gdzie następuje wymiana prawa jazdy. Należy pamiętać o ważnych badaniach lekarskich i psychologicznych.

Jeśli masz pytania to zadzwoń, chętnie pomożemy!